След натискането на бутона „Вход с Facebook/Google“ не регистрирайте нов акаунт, а използвайте съществуващ такъв.
За да Ви предоставим достъп до съдържанието, използваме Вашите имейл и име от социалната мрежа като уникален идентификатор. Системата ни няма достъп до и не използва други ваши лични данни.