Фенстрийм ООД (‘Фенстрийм’, ‘Fanstream’, ‘Fansstream’, ‘платформата’) с ЕИК 206037630 и седалище и адрес на управление София 1202, ул. Цар Симеон 40. Фенстрийм предлага излъчване на платено видео съдържание. 

Вие трябва да сте на над 18 години за да използвате нашата платформа. Лица под тази възраст могат да използват услуги на Фенстрийм само при наблюдение от родител или настойник.

Личните данни на потребителите на платформата ще се съхраняват спрямо нашата ‘Политика за поверителност’ и спрямо Европейските изисквания за GDPR за 2020 г. 

Това споразумение започва, когато за първи път сте използвали нашите услуги и продължава толкова дълго, колкото използвате нашата услуга или имате профил при нас.

Данни от кредитни и дебитни карти няма да бъдат достъпни до Фенстрийм и нашите служители, и няма да се събират от нас при обработка на плащанията. Чрез закупуване на видео вие давате съгласие обработката на плащането от вашата дебитна или кредитна карта да се извършва от съответните банкови институции и/или международно лицензирани доставчици на разплащателни услуги. 

Срещу заплащане, потребителя получава временен достъп до избраното видео съдържание, което ще бъде достъпно единствено онлйан през платформата Фенстрийм. Потребителя е необходимо да влезе в акаунта с който е закупено видеото и от раздел „Моите Видеа“ да достъпи закупеното съдържание. Потребителя има право да поиска възстановяване на платената от него сума в 14 дневен срок по същата картата от която таксата е платена, в случай, че не е гледал, пускал, стартирал или записвал закупеното видео съдържание. Потребителя също има право на връщане на платената от него сума  по същата кредитна или дебитната в случай, че закупеното видео не може да се възпроизведе в указания периода на достъп поради техническа неизправност на платформата по вина на Фенстрийм. 

При оплаквания или спорове, моля свържете се с нас на info@fanstream.bg или на +359889740415. Съдебни спорове ще се решават спрямо българското законодателство и български арбитражен съд. 

Авторските права на всички материали публикувани във Фенстрийм остават собственост на техните автори или на Фенстрийм. Покупката на определено видео съдържание дава възможност единствено за лично гледане на видеото с не търговска цел. Копиране или разпространение на видео материал от платформата ще бъдат считано за престъпление спрямо авторските права и потребителя от чийто акаунт е направено престъплението ще бъде преследван и санкциониран спрямо българското и европейското законодателство, като кражба на авторско право и интелектуална собственост. 

Фенстрийм може да предприеме всички подходящи действия за изпълнение на своите права, включително премахване на конкретни видеоклипове или спиране или премахване на профил.

Ако смятате, че съдържание качено на Фенстрийм нарушава Вашето авторско право, моля свържете се незабавно с нас на info@fanstream.bg и ние ще предприемем необходимите действия по спазване на авторското право. Фенстрийм е платформа и не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от съдържание качено от потребители или автори. 

Видео съдържание в платформата може да бъде ограничавано за определени територии поради причини свързани с териториални права за разпространение, желание на автора и др.

Някои видеоклипове може да не са достъпни за гледане на всички устройства, резолюции или на всички територии. Моля, проверете страницата на Фенстрийм за покупка на конкретно видео за подробности.

Условия за автори на съдържание

С качване на съдържание предоставяте на Фенстрийм правото и лиценз за възпроизвеждане, разпространение, предаване, сублицензия (за лично гледане на крайни потребители), публично изпълнение и излагане и по друг начин експлоатиране и популяризиране на видеоклипа (и цялото свързано съдържание, което можете да качвате, включително плакат, снимки, лога и видео описание) чрез Фенстрийм в съответствие с договора сключен с Вас. Вие също така предоставяте на Фенстрийм правото (но не и задължението) да използва и упълномощава другите да използват вашето име (име), подобие, биографични материали или глас, съдържащи се в съдържанието, което качвате, във всяка медия с цел популяризиране на вашите видеоклипове.

Чрез качване на съдържание от вас, Вие предоставяте на Фенстрийм разрешение да използваме вашето име, снимка, биография, търговски марки, лога, или други идентификатори, използвани от вас в вашия профил за целите на показване на материалите към аудиторията ви. Вие може да отнемете гореизложеното разрешение чрез изтриването на вашия акаунт. Фенстрийм има правото да се идентифицира с профила на Авторите в своите маркетингови и инвеститорски материали.

 Лицензен период.

 Горните лицензи ще продължат, докато предлагате съдържание за продажба. Ако премахнете съдържание, в срок до 1 месец Фенстрийм  ще престане да го предлага за продажба на нови зрители; и  може, по своя преценка, да продължи да предоставя съдържанието на тези потребители, които преди това са закупили съдържанието или да предоставят пълни или частични възстановявания на такива лица. 

Приходи за автори. Имате право да получавате договорен процент от нетните приходи от вашите продажби в съответствие с договора склчен с Вас; Фенстрийм ще запази процент от тези нетни приходи като такса за услугата.„ Нетни приходи “ означава брутни приходи, минус транзакционни разходи, възстановявени суми на клиенти или трети страни, и всякакви видове приложими данъци и такси. „ Транзакционни разходи “ са суми, изплащани от Фенстрийм на трети страни за осъществяване на транзакция и могат да включват, без ограничение, такси за обработка на плащания, валутни такси или такси към други платформи използвани за продажбата. 

Когато се изисква събиране на ДДС, Фенстрийм ще събира ДДС като го начисли към цената на продажба на видеото и ще приспадне приложимия ДДС от получените от купувача суми. Данъците върху дохода на Автора от Фенстрийм са изцяло отговорност на Автора и приходите от платформата следва да бъдат надлежно декларирани в националната агенция по приходите или съответния орган на юрисдикцията в която пребивава Автора. 

Фенстрийм ще изплаща приходи към авторите, при всяко поискване, към посочена от тях сметка в рамките на четиринадесет (14) дни от края на всеки месец, в който са били получени такива приходи. Фенстрийм ще извърши всички плащания по вашата сметка или PayPal акаунт или друг начин на плащане, предлаган от автора или от Фенстрийм. Фенстрийм няма задължение да изплаща приходи на създателя по отношение на всяка транзакция, подлежаща на възстановяване на средства към потребители или трети страни към които имат правни претенции към тези приходи. Фенстрийм може да задържи суми или да направи корекции: а) за удовлетворяване на дължимите към Фенстрийм суми ; б) да обезпечи възстановяванията, които Фенстрийм може да направи към трети страни; или (в) в очакване на разследване за злоупотреба с авторски права.

Фенстрийм може да спре, ограничи, или деактивиране продажби на определено видео по всяко време за всяко нарушение на нашите Условия на ползване.