Фенстрийм ООД (‘Фенстрийм’, ‘Fanstream’, ‘Fansstream’, ‘платформата’) има седалище и адрес на управление София 1202, ул. Цар Симеон 40. Фенстрийм предлага излъчване на платено видео съдържание. 

Вие трябва да сте на над 18 години за да използвате нашата платформа. Лица под тази възраст могат да използват услуги на Фенстрийм само при наблюдение от родител или настойник.

Личните данни на потребителите на платформата ще се съхраняват спрямо нашата ‘Политика за поверителност’ и спрямо Европейските изисквания за GDPR за 2020 г. 

Данни от кредитни и дебитни карти няма да бъдат достъпни до Фенстрийм и нашите служители и няма да се събират от нас при обработка на плащанията. Чрез закупуване на видео вие давате съгласие обработка на плащането от вашата дебитна или кредитна карта да се извършва от съответните банкови институции и/или международно лицензирани доставчици на разплащателни услуги. 

Срещу заплащане, потребителя получава временен достъп до определено видео съдържание. Потребителя има право да поиска възстановяване на платената от него сума в 14 дневен срок, стига да не е възпроизвеждал или записвал закупеното видео съдържание. Потребителя има право да поиска възстановяване на заплатената от него такса, в случай, че закупеното видео не може да се възпроизведе в указания периода на достъп поради техническа неизправност на платформата по вина на Фенстрийм. 

При оплаквания или спорове, моля свържете се с нас на info@fanstream.bg или на +359889740415. Съдебни спорове ще се решават спрямо българското законодателство и български арбитражен съд. 

Авторските права на всички материали публикувани във Фенстрийм остават собственост на техните автори или на Фенстрийм. Покупката на определено видео съдържание дава възможност единствено за лично гледане на видеото с не търговска цел. Копиране или разпространение на видео материал от платформата ще бъдат считано за престъпление спрямо авторските права и потребителя от чийто акаунт е направено престъплението ще бъде преследван и санкциониран спрямо българското и европейското законодателство, като кражба на авторско право и интелектуална собственост. 

Фенстрийм може да предприеме всички подходящи действия за изпълнение на своите права, включително премахване на конкретни видеоклипове или спиране или премахване на профил.

Ако смятате, че съдържание качено на Фенстрийм нарушава Вашето авторско право, моля свържете се незабавно с нас на info@fanstream.bg и ние ще предприемем необходимите действия по спазване на авторското право. Фенстрийм е платформа и не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от съдържание качено от потребители или автори. 

Видео съдържание в платформата може да бъде ограничавано за определени територии поради причини свързани с териториални права за разпространение, желание на автора и др.Това споразумение започва, когато за първи път сте използвали нашите услуги и продължава толкова дълго, колкото използвате нашата услуга или имате профил при нас, което от двете е по-дълго.

Някои видеоклипове може да не са достъпни за гледане на всички устройства, резолюции или на всички територии. Моля, проверете страницата на Фенстрийм за поръчка за подробности относно покупката.

Условия за автори на съдържание

С качване на съдържание предоставяте на Фенстрийм правото и лиценз за възпроизвеждане, разпространение, предаване, сублицензия (за лично гледане на крайни потребители), публично изпълнение и излагане и по друг начин експлоатиране и популяризиране на видеоклипа (и цялото свързано съдържание, което можете да качвате, включително плакат, снимки, лога и видео описание) чрез Фенстрийм в съответствие с договора с Вас. Вие също така предоставяте на Фенстрийм правото (но не и задължението) да използва и упълномощава другите да използват вашето име (име), подобие, биографични материали или глас, съдържащи се в съдържанието, което качвате, във всяка медия с цел популяризиране на вашите видеоклипове.

Чрез качване на съдържание от вас, Вие предоставяте на Фенстрийм разрешение да използва вашето име, снимка, биография, търговски марки, лога, или други идентификатори, използвани от вас в вашия профил за целите на показване на материалите към аудиторията ви. Вие може да отнемете гореизложеното разрешение чрез изтриването на вашия акаунт. Фенстрийм има правото да се идентифицират с публичните профили в своите маркетингови и инвеститорски материали.

 Лицензен период. Горните лицензи ще продължат, докато предлагате съдържание за продажба. Ако премахнете съдържание, Фенстрийм  ще престане да го предлага за продажба на нови зрители; и (б) може, по своя преценка, да продължи да предоставя съдържанието на тези потребители, които преди това са закупили съдържанието или да предоставят пълни или частични възстановявания на такива лица. 

Приходи за автори. Имате право да получавате договорен процент от нетните приходи от вашите продажби; Фенстрийм ще запази процент от тези нетни приходи като такса за услугата.„ Нетни приходи “ означава брутни приходи, минус транзакционни разходи, възстановявени суми на клиенти или трети страни, и всякакви видове приложими данъци и такси. „ Транзакционни разходи “ са суми, изплащани от Фенстрийм на трети страни за осъществяване на транзакция и могат да включват, без ограничение, такси за обработка на плащания, валутни такси или такси към други платформи използвани за продажбата. 

Когато се изисква събиране на ДДС, Фенстрийм може да събира ДДС като ги начисли към цената на продажба на видеото и ще приспадне приложимия ДДС от получените от купувача суми. Данъците върху дохода на Автора от Фенстрийм е изцяло отговорност на Автора и приходите от платформата следва да бъдат надлежно декларирани в националната агенция по приходите или съответния орган на юрисдикцията в която пребивава Автора. 

Фенстрийм ще изплаща приходи към авторите, при всяко поискване, към посочена от тях сметка в рамките на четиринадесет (14) дни от края на всеки месец, в който са били получени такива приходи. Фенстрийм ще извърши всички плащания по вашата сметка или PayPal акаунт или друг начин на плащане, предлаган от автора или от Фенстрийм. Фенстрийм няма задължение да изплаща приходи на създателя по отношение на всяка транзакция, подлежаща на възстановяване или възстановяване на средства към потребители или трети страни към които имат правни претенции към тези приходи. Фенстрийм може да задържи суми или да направи корекции: а) за удовлетворяване на дължимите към Фенстрийм суми ; б) да обезпечи възстановяванията, които Фенстрийм може да направи към трети страни; или (в) в очакване на разследване за злоупотреба с авторски права.

Фенстрийм може да спре, ограничи, или деактивиране продажби на определено видео по всяко време за всяко нарушение на нашите Условия на ползване.

Известие за поверителност на Fanstream.bg

Знаем, че ви интересува как се използва и споделя информация за вас и оценяваме вашето доверие в нас, затова използваме информацията внимателно и разумно. Настоящото известие за поверителност описва как събираме и обработваме вашата лична информация във Фенстрийм.

 

Фенстрийм ООД с адрес на регистрация София 1202, ул. Цар Симеон 40.

Каква лична информация за клиентите събира Фенстрийм?

Ние събираме вашата лична информация, за да предоставяме и непрекъснато подобряваме нашите продукти и услуги.

Ето видовете информация, която събираме:

 1. Информация, която ни предоставяте: ние получаваме и съхраняваме информация, която предоставяте във връзка с услугите на Фенстрийм.
 2. Автоматична информация: ние автоматично получаваме и съхраняваме определени видове информация, когато използвате услугите на Фенстрийм, като например информация за вашата употреба, включително вашето взаимодействие със съдържание и услуги, достъпни чрез Фенстрийм Services. Подобно на много уебсайтове, ние използваме „бисквитки“ и други уникални идентификатори и получаваме определени видове информация, когато вашият уеб браузър или устройство има достъп до Фенстрийм.

С какви цели Фенстрийм обработва вашата лична информация?

Ние обработваме вашата лична информация, за да работим, предоставяме и подобряваме услугите на Фенстрийм, които предлагаме на нашите клиенти. Тези цели включват:

 • Покупка и доставка на продукти и услуги. Ние използваме вашата лична информация, за да приемаме и обработваме поръчки, да доставяме продукти и услуги, да обработваме плащания и да общуваме с вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.
 • Предоставяне, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите на Фенстрийм. Ние използваме вашата лична информация, за да осигурим функционалност, да анализираме производителността, да поправим грешки и да подобрим използваемостта и ефективността на Фенстрийм.
 • Препоръки и персонализация. Ние използваме вашата лична информация, за да препоръчаме функции, продукти и услуги, които могат да ви представляват интерес, да определим вашите предпочитания и да персонализираме вашия опит с Фенстрийм.
 • Спазвайте законовите задължения. В определени случаи имаме правно задължение да събираме и обработваме Вашите лични данни. Например ние събираме от продавачите информация относно мястото на установяване и информацията за банковата сметка за проверка на самоличността и други цели.
 • Общувайте с вас. Ние използваме вашата лична информация, за да комуникираме с вас във връзка с услугите на Фенстрийм чрез различни канали (например по телефон, имейл, чат).
 • Реклама. Ние използваме вашата лична информация като взаимодействието ви със сайтове, съдържание или услуги на Фенстрийм, за да показваме реклами въз основа на интереси за функции, продукти и услуги, които могат да ви представляват интерес. Не използваме информация, която ви идентифицира лично за показване на реклами въз основа на интереси.
 • Цели, за които търсим вашето съгласие. Можем също да поискаме вашето съгласие да обработим личната ви информация за конкретна цел, която ние ви съобщаваме. Когато се съгласите с нашата обработка на вашата лична информация с определена цел, можете да оттеглите съгласието си по всяко време и ние ще спрем да обработваме вашите данни за тази цел.

Фенстрийм споделя ли личната ви информация?

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и не се занимаваме с продажбата на личната информация на нашите клиенти на други. 

Колко сигурна е информацията за мен?

Ние проектираме нашите системи и устройства предвид вашата сигурност и поверителност.

 • Ние работим за защита на сигурността на вашата информация по време на предаване, като използваме софтуера на защитния сокет (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.
 • Следваме стандарта за защита на данните за индустрията на платежните карти (PCI DSS), когато обработваме данни от кредитни карти.
 • За вас е важно да се предпазите от неоторизиран достъп до вашата парола и до вашите компютри, устройства и приложения. Не забравяйте да излезете, когато приключите използването на споделен компютър.

До каква информация мога да получа достъп?

Можете да получите достъп до вашата информация, включително вашето име, адрес, опции за плащане, информация за потребителски профил, първоначално членство, настройки и история на покупките.

Какви възможности имам?

Ако имате някакъв въпрос или възражение относно това как събираме и обработваме вашата лична информация, моля, свържете се с нас на info@fanstream.bg. Много от нашите услуги на Фенстрийм също включват настройки, които ви предоставят опции за това как се използват вашите данни.

 • Можете да изберете да не предоставяте определена информация, но тогава може да не успеете да се възползвате от много от услугите на Фенстрийм.
 • Функцията Помощ на повечето браузъри и устройства ще ви каже как да попречите на браузъра или устройството да приема нови бисквитки, как браузърът да ви уведоми, когато получите нова бисквитка или как да деактивира бисквитките напълно. Тъй като бисквитките ви позволяват да се възползвате от някои основни услуги на Фенстрийм, препоръчваме ви да ги оставите включени.

      

 • Авторите могат да добавят или актуализират информацията, която са предоставили в Авторския порта, като имат достъп до своите акаунти съответно в Авторския портал и/или комуникират надлежно промените по електронна поща с Фенстрийм ООД.

Освен това, при спазване на приложимото законодателство, имате право да поискате достъп до, коригирате и изтриете личните си данни и да поискате преносимост на данните. Можете също така да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни или да поискате да ограничим обработката на вашите лични данни в определени случаи. Ако искате да направите някое от тези неща, моля, свържете се с нас през формата за контакти.

Колко дълго съхраняваме вашата лична информация?

Ние съхраняваме вашата лична информация, за да дадем възможност за по-нататъшното ви използване на услугите на Фенстрийм, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на съответните цели, описани в настоящото известие за поверителност, както може да се изисква от закона, като например за данъчни и счетоводни цели.

Контакти, известия и редакции

Ако имате притеснения относно поверителността в Фенстрийм или искате да се свържете с някой от нашите администратори на данни, моля, свържете се с нас на info@fanstream.bg

Нашият бизнес се променя непрекъснато и Известието ни за поверителност също ще се променя. Трябва да проверявате нашия уебсайт често, за да видите последните промени. Освен ако не е посочено друго, настоящото ни известие за поверителност се отнася за цялата информация, която имаме за вас и вашия акаунт. Ние заставаме зад обещанията, които даваме, и никога няма да променим съществено нашите политики и практики, за да ги направим по-малко предпазващи за информация за клиентите, събрана в миналото, без съгласието на тези клиенти.

Автоматична информация

Примерите на информацията, която събираме и анализираме включват:

 • адрес на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър или друго устройство към Интернет;
 • вход, имейл адрес и парола;
 • информация за компютър, устройство и връзка, като приложение и устройство или тип и версия на браузъра, типове и версии на приставки за браузър, операционна система или настройка на часовата зона;
 • местоположението на вашето устройство или компютър;
 • информация за взаимодействие със съдържание, като например изтегляне на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждане, включително продължителност и брой на едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за поточно и качествено изтегляне, включително информация за вашия доставчик на интернет услуги;
 • показатели на устройството, като например, когато дадено устройство се използва, използване на приложения, данни за свързаност и всички грешки или повреди на събитията;
 • показатели на услугата Фенстрийм (например, възникване на технически грешки, взаимодействия с функциите и съдържанието на услугите, предпочитания за вашите настройки и информация за архивиране, местоположение на устройството ви, изпълняващо приложение, информация за качени изображения и файлове (напр. Име на файл, дати, времена и местоположение на вашите изображения));     ;
 • пълния клик поток за унифицирани локатори на ресурси (URL) към, през и от нашия уебсайт (включително дата и час); номер на бисквитка; продукти и / или съдържание, които сте гледали или търсили, време за реакция на страницата, грешки при изтегляне, информация за взаимодействието на страницата (като превъртане, кликвания и преминаване с мишка);
 • телефонни номера, използвани за обаждане на нашия номер за обслужване на клиенти,

Можем също така да използваме идентификатори на устройства, бисквитки и други технологии на устройства, приложения и нашите уеб страници за събиране на сърфиране, използване или друга техническа информация с цел предотвратяване на измами.

   

Информация, до която имате достъп

Примери за информация, до която можете да получите достъп чрез Фенстрийм Services, включват:

 • състояние на последните поръчки (включително абонаменти);
 • вашата пълна история на поръчки;
 • информация, която може да се идентифицира лично
 • настройки за плащане
 • настройки за уведомяване по електронна поща (включително предупреждения за наличност на продукти, доставки, напомняния за специални случаи и бюлетини);
 • Вашият профил (включително отзиви за вашия продукт, препоръки, напомняния и личен профил); и
 • Авторите имат достъп до своя акаунт и друга информация и актуализират своите акаунти на уебсайта 

Ако имате някакви запитвания или оплаквания относно обработката на личните ви данни под Защита на поверителността или по принцип на нашите практики за поверителност, моля, свържете се с Фенстрийм ООД на адрес: София 1202, ул. Цар Симеон 40 или на info@fanstream.bg . Ще отговорим възможно най-бързо на вашето запитване.